தந்தீரே உந்தன் அபிஷேகத்தை

இம்மானுவேல் இம்மானுவேல்

காற்று வீசுதே தேசத்தின் மேலே

Thudhikku Paathirar – துதிக்கு பாத்திரர்

சோர்வான ஆவியை நீக்கும்

கொண்டாடுவோம் நாம் கொண்டாடுவோம்

நமஸ்காரம் தேவனே நமஸ்காரமே

வல்லமை வல்லமை ஆவியே

இயேசு எனக்கு ஜீவன் தந்தாரே

உடைந்த உள்ளத்தை பாருங்க எங்கே ஓடுவேன்

அபிஷேக நாதா அனல் மூட்டும் தேவா ஆரூயிர் அன்பரே

ஆராதனை தேவனே ஆராதனை இயேசுவே

Galileya Endra Ooril – கலிலேயா என்ற ஊரில்

Yesu Enakku Jeevan Thanthaare – இயேசு எனக்கு ஜீவன்

பனி போல பெய்யும் பரிசுத்தரே

கும்பிடுகிறேன் நான் கும்பிடுகிறேன்

உயிரோடு எழுந்தவரே

இயேசுவைப் போல் யாரும் இல்லை