சிங்க கெபியில் நான் விழுந்தேன்

கர்த்தருக்கு அஞ்சி நடப்போர்

ஆ இன்ப சபையே!

வானவர் பிறந்தார் பிறந்தார்

நன்றியால் பொங்குதே எமதுள்ளம் }

சொந்தம் என்று சொல்லிக்கொள்ள

அநாதி சிநேகத்தால்

வழி உண்டு ஒரே ஒரு வழி உண்டு

EnnaeாTirum, Maa Naesa Karththarae

என் வாழ்வில் இயேசுவே எந்நாளும் இங்கே

என் இயேசுவால் ஆகாத தொன்றுண்டோ?

எந்தன் இயேசையா எந்தன் இயேசையா

எந்தன் அன்புள்ள ஆண்டவர் இயேசுவை நான்

எங்கும் புகழ் இயேசு இராஜனுக்கே

எக்காளம் ஊதிடுவோம்

ஏழைக்கு பங்காளராம் பாவிக்கு இரட்சகராம்

ஏழை மனு உருவை எடுத்த

ஏதுக்கழுகிறாய் நீ ஏழை மாது நான் என்ன செய்வேன்

ஐயா உம் திரு நாமம்

ஒருபோதும் மறவாத உண்மைப் பிதாவிருக்க

ஒப்புரவாக அழைக்கப்பட்டோம்

ஓடு நீ ஓடு நீ ஓடு உன்னதர் பணியிது ஓடு

ஓசன்னா உன்னதத்தில் ஓசன்னா

ஓ மனிதனே நீ எங்கே போகின்றாய்?

Ira‌Ththa‌K KottaைKkullae Naan Nulainthu Vittaen

Iraajaathi Iraajan Yesu Varuvaar Santhikka Aayaththamaa?

Iraththam Jeyam Iraththam Jeyam

Yesuvaip Pinpattum Manitharkal Yaar

Yesuvin Atichchuvattil NadappaeாM

Yesuvin Anpinai Ariviththida

Anpu Kooruvom Nam Thaevanaakiya Karththarai

Yesu Kiristhuvin Anpu Entum Maaraathathu

Yesu En Asthipaaram Aasai Enakkavarae

Yesu Enthan Vaalvin Pelanaanaar

Yesu Engal Maeyppar Kannnneer Thutaippaar

Immaanuvaelin Iraththaththaal Niraintha Oottunntae

Imaya Muthal Kumari Varaiyulla

Intha Mangalam Selikkavae – Kirupai Seyyum

Ithu Sinthikkum Kaalam Seyalpadum Naeram

Ithayam Nantiyudan Nirampi Thuthiththiduvom

Isaimalaiyil Thaenkavi PeாLinthae

Aaraathanaikkul Vaasam Seyyum Aaviyaanavarae

Aapirakaamai Aaseervathiththa Aanndavaa Arulumae

Aananthamae Paramaananthamae – Yesu

Aathmamae, Un Aanndavarin Thiruppaatham Panninthu

Aathiyum Anthamumaanavarae

Aathiyum Narae Anthamum Neerae

Aathiyil Irulai Akatti, Oliyai

Aatkonnda Theyvam Thiruppaatham Amarnthu

Aa Karththaavae, Thaalmaiyaaka Thirup Paathaththanntaiyae