இயேசுவுக்கு நன்றி சொன்னாயா

உயிருள்ள நாளெல்லாம்

வாழ்த்துமேஆண்டவர்நல்லவர்வல்லவர்

Vaazhvin Aatharamae

வருகவே!!! வருகவே!!! ஆவியானவரே!

வருவாய் தருணமிதுவே அழைக்கிறாரே

வருவாய் தருணமிதுவே அழைக்கிறாரே

எல்லா மகிமைக்கும் பாத்திரரே

எழும்பிப் பிரகாசி உன் ஒளி வந்தது

எனக்கு யாருண்டு கலங்கின நேரத்தில்

Yesappa Ennalum Enakku than

இயேசுவின் இரண்டாம் வருகை

Then Sings My Soul

துதி கனம் செலுத்துகிறோம்

துதி செய்ய தொடங்கினால்

உங்க பிரசன்னம் இல்லாமல்

ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲಾ ನಾಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ

சுத்தம் பண்ணப்படாத தேசமே

Nandriyodu Naan Thuthi

படைப்பு எல்லாம் உமக்கே சொந்தம்

பலிபீடத்தில் வைத்தேன் என்னை

பிதாவே நன்றி சொல்கிறோம்

புதிய வருடத்திலே என் தேவன் என்னோடு இருக்கிறார்

இரட்சண்யம் மகிமை

வரவேற்புப் பாடல்

சர்வ சிருஷ்டிக்கும் எஜமானன் நீரே

சிங்க கெபியில் நான் விழுந்தேன்

சொந்தமாக்குவோம் சுதந்தரிப்போம்

Magilchiyodae Avar Sanathi

மகிழ்ந்திருங்கள் மகிழ்ந்திருங்கள்

மறக்கப்படுவதில்லை நான்

மெய்யான திராட்சைசெடி

நான் போற்றிப் பாடுவேன் என் இயேசு இராஜாவை

கன்மலையின் மறைவில் உள்ளங்கையின் நடுவில்

கிறிஸ்தோரே எல்லாரும்

கூடி மீட்பர் நாமத்தில்

குப்பையான என்னை கோபுரத்தில் வைத்தீரே

மாறவே ஆசைப்படுகிறேன்

என் உயர்ந்த கன்மலையே

என்னை நடத்துபவர் நீரே

என்னைத் தேடி வந்த தெய்வம் நீர் இயேசைய்யா

என்னவரே என்னவரே

ஈசனே உம் சேவைக்கே எனை

நிரந்தரமானமகிழ்ச்சியை

இமைப்பொழுதும் என்னை கைவிடமாட்டீர்

ஜீவனுள்ள ஆராதனை உமக்கு தானே

ஜெயம் கொடுக்கும் தேவனுக்கு

காலமோ செல்லுதே

காணிக்கை தருவாயே கர்த்தற்குனது

என் மீட்பர் சென்ற பாதையில்