பாடல் ஆசிரியர்கள்

🏠 தமிழ் கிறிஸ்தவ பாடல்கள்

வானம் பூமி படைத்த தேவனே

Yesuve Yesuve Ummai Pol Yaarumillai

என்னால் ஒன்றும் கூடாதென்று

இதுவரை என்னை நீர் நடத்தியதற்கு

உந்தன் நாமாம் உயர்த்துவேன்

நன்றி என்ற வார்த்தைக்கு உரியவரே

ஜெயம் தரும் இயேசு என்னிலே

நல்லவரே உந்தன் கிருபை

என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை துதி

பிறந்த நாள் முதலாய்

அனல்மூட்டி எரியவிடு

தேசமெல்லாம் செல்லுவோம்

உம்மைப் போல் நல்லதோர் நேசரில்லை

அன்பிலே நாம் இணைக்கப்பட்டோம்

நன்றி இயேசுவே

உம்மை விட எனக்கு ஒன்றும்

பிதாவே நீர் எந்தன் தந்தை

ஆசீர்வாதம் கர்த்தர் நாமத்தில்

செட்டைகளை விரிக்கும் காலம்

ராஜாதி ராஜன் தேவாதி தேவன்

மகிழ்வான அன்பு திருநாள்

நீர் என்னை விட்டு போனால்

இயேசு நாமத்தில் எல்லாம் கூடும்

-வனாந்திர யாத்திரையில்

இயேசு நாமத்தில் எல்லாம் கூடும்

நான் பாடும் போது என் உதடு

நன்றி பலிகள் செலுத்தியே நாங்கள்

கண்ணீரால் நன்றி சொல்கிறேன்

சீர்ப்படுத்துவார்

என்னைக் காண்பவரே

விண்ணில் தோன்றிய தூதர்

சின்னஞ்சிறு பாலகனே

சிறியோர் பெரியோர் யாவருக்கும்

கன்னிமரி மைந்தனே காலங்களில் தேவனே

என் உள்ளத்தை உணர்ந்த எந்தன் இயேசு

வீசும் காற்றும் மதியும் மலரும்

கடந்து வந்த பாதையில் கண்ணீர்

தேவ சுதன் இயேசு பிறந்தாரே

மேகமெங்கும் தூதர் கூட்டமே

அழகான புது வெள்ளி ஒன்று

யார் இவர்கள் பாடுவோரே

ஒரு வார்த்தை சொல்லும் கர்த்தாவே

விண்ணக ராஜா

அதிசய பாலனை அண்டிடுவோம்

அக்கினியில் நடந்து வந்தோம்

ஊரெல்லாம் மேளச்சத்தம்

வானத்துல நட்சத்திரம்-Vaanathula

விண்ணில் தூதர்கள் துதித்திட

அசத்துற அன்போட அழகாக

சிங்காசனத்திலே வீற்றிருக்கும்