பாடல் ஆசிரியர்கள்

🏠 தமிழ் கிறிஸ்தவ பாடல்கள்

உம்மைப் போல் நல்லதோர் நேசரில்லை

அன்பிலே நாம் இணைக்கப்பட்டோம்

நன்றி இயேசுவே

உம்மை விட எனக்கு ஒன்றும்

பிதாவே நீர் எந்தன் தந்தை

ஆசீர்வாதம் கர்த்தர் நாமத்தில்

செட்டைகளை விரிக்கும் காலம்

ராஜாதி ராஜன் தேவாதி தேவன்

நான் பாடும் போது என் உதடு

இயேசு நாமத்தில் எல்லாம் கூடும்

சீர்ப்படுத்துவார்

கண்ணீரால் நன்றி சொல்கிறேன்

நீர் என்னை விட்டு போனால்

-வனாந்திர யாத்திரையில்

மகிழ்வான அன்பு திருநாள்

இயேசு நாமத்தில் எல்லாம் கூடும்

நன்றி பலிகள் செலுத்தியே நாங்கள்

வானத்துல நட்சத்திரம்-Vaanathula

அதிசய பாலனை அண்டிடுவோம்

அசத்துற அன்போட அழகாக

விண்ணில் தூதர்கள் துதித்திட

யார் இவர்கள் பாடுவோரே

கடந்து வந்த பாதையில் கண்ணீர்

அழகான புது வெள்ளி ஒன்று

ஊரெல்லாம் மேளச்சத்தம்

மேகமெங்கும் தூதர் கூட்டமே

அக்கினியில் நடந்து வந்தோம்

என் உள்ளத்தை உணர்ந்த எந்தன் இயேசு

சிறியோர் பெரியோர் யாவருக்கும்

கன்னிமரி மைந்தனே காலங்களில் தேவனே

சின்னஞ்சிறு பாலகனே

விண்ணில் தோன்றிய தூதர்

ஒரு வார்த்தை சொல்லும் கர்த்தாவே

வீசும் காற்றும் மதியும் மலரும்

தேவ சுதன் இயேசு பிறந்தாரே

என்னைக் காண்பவரே

விண்ணக ராஜா

எனக்காக பாலன் பிறந்தார்

கர்த்தாவே உம் சத்தம் கேட்டிட

கண்ணீரேனம்மா

இயேசப்பா என் இயேசப்பா

பனிமழை பொழியும் இரவு

மகிமையின் மேகமாக இறங்கி

அப்பா அப்பா இயேசப்பா

சிங்காசனத்திலே வீற்றிருக்கும்

கர்த்தர் பிறப்பு பண்டிகையை

உயர்ந்தவரை துதிப்போம் மகிமை

யுத்தங்கள் மேற்கொள்ளும்போது

நசரேயனாகிய இயேசுவே

ஒரு மின்மினிபூச்சி வானில்