சாலேம் ராஜா சாரோன் ரோஜா Chords

சாலேமின் ராஜா சங்கையின் ராஜா Chords

சாலேமின் ராஜா இயேசு சாரோனின் ரோஜா Chords

சாம்பலுக்கு சிங்காரத்தை Chords

சாந்தி தேடி அலைந்தேன் உலகில் Chords

சாராயத்தை நாடி Chords

சாரோனில் மலரும் Chords

சாரோனின் ரோஜாவே Chords

சாரோனின் ரோஜாவே லீலி புஷ்பமே Chords

சாத்தானை அழிக்கும் வீரர்கள் நாங்கள் Chords

சாத்தனுக்கு சவால் விடும் சந்ததி நாங்க Chords

சபையே! ஓ சபையே! Chords

சகாயம் செய்யும் கன்மலையே Chords

சமாதானம் நெஞ்சிலே Chords

சமாதானம் ஓதும் Chords

சமாதானம் வேண்டுமா Chords

சங்கரிப்பேன் சங்கரிப்பேன் Chords

சங்கீதம் இங்கீதம் நான் பாடும் நல்கீதம் Chords

சந்தோஷ கீதம் என்னில் பொங்குதே Chords

சந்தோஷம் என் உள்ளில் சந்தோஷம் Chords

சந்தோஷம் பொங்குதே Chords

சந்தோஷம் சந்தோஷம் சந்தோஷமே Chords

சந்தோஷமாயிருக்க Chords

சந்தோஷமாயிருங்க எப்பொழுதும் Chords

சந்தோஷமே எனக்கு சந்தோஷமே Chords

சபையே ஜெபித்திடு Chords

சபையோரே எல்லாரும் கர்த்தரைத் துதியுங்கள் Chords

சப்தமாய்ப் பாடி சத்துருவை Chords

சரணம் ஐயா தேவனே Chords

சரணம் சரணம் அனந்தா சச்சினாந்தா Chords

சரணம் சரணம் சரணம் Chords

சருவ லோகாதிபா நமஸ்காரம் Chords

சருவ லோகாதிபா நமஸ்காரம்! Chords

சர்வ அங்க தகனபலி Chords

சர்வ லோகாதிபா நமஸ்காரம் Chords

சர்வ சிருஷ்டிக்கும் எஜமானன் நீரே Chords

சர்வ சிருஷ்டிக்கும் தேவனே Chords

சர்வ வல்லவர் என் சொந்தமானார் Chords

சர்வேஸ்வரா Chords

சத்தாய் நிஷ்களமாய் ஒரு சாமிய மும் இலதாய் Chords

சத்திய வேதம் பக்தரின் கீதம் Chords

சத்திய வேதம் தந்த உத்தமர் இயேசுவுக்கு Chords

சத்திய வேதத்தைத் தினம் தியானி Chords

சத்தியம் மணக்கும் உத்தம தேவ Chords

சத்தியமும் ஜீவனுமாய் நித்தமுமே Chords

சத்தியமும் ஜீவனுமாய் நித்தமுமே வாழ்ந்திடும் Chords

சத்துரு விழுந்தானே Chords

சத்துருவின் கோட்டையை Chords

சீர் இயேசு நாதனுக்கு ஜெயமங்களம் Chords

சீர் இயேசு நாதனுக்கு ஜெயமங்களம் ஆதி Chords

சீரார் விவாகம் ஏதேன் காவிலே Chords

சீறி வரும் புயலினிலும் கர்த்தாவே Chords

சீர்திரியேக வஸ்தே நமோ நமோ Chords

சீர்திரியேக வஸ்தே நமோ நமோ நின் Chords

சீயோன் தேசமதில் சேர்ந்தென்றும் Chords

சீயோனே சீயோனே Chords

சேனைகளாய் எழும்பிடுவோம் Chords

சேனைகளின் ஆண்டவரே உம் சமூகம் எத்தனை இன்பம் Chords

சேனைகளின் ஆண்டவரே உமக்கே ஆராதனை Chords

சேனைகளின் கர்த்தர் நீரே Chords

சேனைகளின் கர்த்தர் முன் செல்கின்றார் Chords

சேனைகளின் கர்த்தர் நல்லவரே Chords

சேனைகளின் கர்த்தர் நம்மோடிருக்கிறார் Chords

சேனைகளின் தேவன் நம்மோடு Chords

சேனைகளின் தேவனாகிய Chords

சேனைகளின் தேவனே உமது வாசஸ்தலம் Chords

சேனையின் கர்த்தரே சியோனின் ராஜனே Chords

சேராபீன் தூதர்கள் போற்றிடும் பரிசுத்தர் Chords

சேராபீன் தூதர்கள் போற்றிடும் பரிசுத்தர் Chords

சேரக்கூடாத ஒளிதனில் Chords

செடியே திராட்சைச் செடியே Chords

Settaigalai Virikkum Kaalam – செட்டைகளை விரிக்கும் காலம் Chords

சேற்றிலிருந்து தூக்கினார் Chords

செய்துக்கோ செய்துக்கோ Chords

ஷாலோமின் லேக்கின் Chords

சிலர் இரதங்களை குறித்து Chords

சிலுவை அன்பை உணராயோ Chords

சிலுவை கொடியேந்தி செல்லுவோம் Chords

சிலுவை மீதே தொங்கிய இயேசு Chords

சிலுவை நாதர் இயேசுவின் Chords

சிலுவை சுமந்த உருவம் Chords

சிலுவையில் தொங்கும் Chords

சிலுவையின் நிழலில் Chords

சிலுவையின் நிழலில் அனுதினம் அடியான் Chords

சிநேகிதரே உம் நேசத்தினால் Chords

சிங்க கெபியில் நான் விழுந்தேன் Chords

சிங்காசனத்தில் வீற்றிருக்கும் Chords

சிங்காசனத்தில் வீற்றிருக்கும் Chords

சிங்கக் குட்டிகள் பட்டினி கிடக்கும் Chords

சின்ன மனுஷனுக்குள்ள Chords

சின்ன சின்ன மலர்களாய் Chords

சின்னங்சிட்டுக் குருவியே Chords

சின்னஞ் சிட்டுக் குருவியே Chords

சின்னஞ் சிட்டுக் குருவியே Chords

சின்னஞ்சிறு பாலகன் பெத்லகமில் பிறந்துதித்தார் Chords

சின்னஞ்சிறு தொட்டில் Chords

சின்னத் தம்பி சின்னத்தம்பி Chords

சிந்தியுங்கள் கிருபைகளை Chords

சிறுமையும் எளிமையும் ஆன என்மேல் Chords

சிட்டுக்குருவி காட்டுக்குருவி பாட்டுப் பாடுது Chords

சியோனிலே என் திட Chords

சொல்லால் ஆகுமா இதைச் சொன்னால் புரியுமா Chords

சொல்லத் துணிந்தேன் அப்பா என்று Chords

Sondhamaakkuvom Chords

சொன்னபடி உயிர்த்தெழுந்தார் Chords

Sonnathai Seivaar – சொன்னதை செய்வார் Chords

சூரியன் மறைந்து அந்தகாரம் சூழ்ந்தது Chords

சோர்ந்ததையா என் உள்ளம் Chords

சோர்ந்து போகாதே மனமே Chords

சோர்ந்து போகாதே என் நண்பனே Chords

சோர்ந்து போகாதே மனமே Chords

ஸ்திரிகளுக்குள் ரூபவதியே Chords

ஸ்தோத்திர பாத்திரனே தேவா Chords

ஸ்தோத்திர பலி ஸ்தோத்திர பலி அப்பாவுக்கு Chords

ஸ்தோத்திரம் பாடியே போற்றிடுவேன் Chords

ஸ்தோத்திரம் பண்ண என் உபத்திரம் போச்சு Chords

ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் இயேசுவுக்கே Chords

ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரமே இயேசுவே Chords

ஸ்தோத்திரம் துதி பாத்திரா – உம்மை Chords

ஸ்தோத்திரம் இயேசு நாதா உமக்கென்றும் Chords

ஸ்தோத்திரமே ஸ்தோத்திரமே Chords

சுகம் உண்டு பெலன் உண்டு Chords

சுகம் பெலன் எனக்குள்ளே Chords

சுகம் தந்தவரே ஸ்தோத்திரம் Chords

சுகம் உண்டு பெலன் உண்டு Chords

சுமைதாங்கி இயேசு சுமக்கின்ற போது Chords

சும்மா நான் இருக்க மாட்டேன் Chords

சுந்தரப் பரம தேவ மைந்தன் Chords

சுத்த இருதயத்தை சிருஷ்டியுமே Chords

சுவிசேஷமா உலக சுகபோகமா Chords