ஏசாயா 49:6

ஏசாயா 49:6
யாக்கோபின் கோத்திரங்களை எழுப்பவும், இஸ்ரவேலில் காக்கப்பட்டவர்களைத் திருப்பவும், நீர் எனக்குத் தாசனாயிருப்பது அற்பகாரியமாயிருக்கிறது; நீர் பூமியின் கடைசிபரியந்தமும் என்னுடைய இரட்சிப்பாயிருக்கும்படி, உம்மை ஜாதிகளுக்கு ஒளியாகவும் வைப்பேன் என்கிறார்.


ஏசாயா 49:6 ஆங்கிலத்தில்

yaakkopin Koththirangalai Eluppavum, Isravaelil Kaakkappattavarkalaith Thiruppavum, Neer Enakkuth Thaasanaayiruppathu Arpakaariyamaayirukkirathu; Neer Poomiyin Kataisipariyanthamum Ennutaiya Iratchippaayirukkumpati, Ummai Jaathikalukku Oliyaakavum Vaippaen Enkiraar.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : ஏசாயா 49