ஏசாயா 25:6

ஏசாயா 25:6
சேனைகளின் கர்த்தர் இந்த மலையிலே சகல ஜனங்களுக்கும் ஒரு விருந்தை ஆயத்தப்படுத்துவார்; அது கொழுமையான பதார்த்தங்களும், பழமையான திராட்சரசமும் ஊனும் நிணமுமுள்ள பதார்த்தங்களும், தெளிந்த பழமையான திராட்சரசமும் நிறைந்த விருந்தாயிருக்கும்.


ஏசாயா 25:6 ஆங்கிலத்தில்

senaikalin Karththar Intha Malaiyilae Sakala Janangalukkum Oru Virunthai Aayaththappaduththuvaar; Athu Kolumaiyaana Pathaarththangalum, Palamaiyaana Thiraatcharasamum Oonum Ninamumulla Pathaarththangalum, Thelintha Palamaiyaana Thiraatcharasamum Niraintha Virunthaayirukkum.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : ஏசாயா 25