எபிரெயர் 2:13

எபிரெயர் 2:13
நான் அவரிடத்தில் நம்பிக்கையாயிருப்பேன் என்றும்; இதோ, நானும், தேவன் எனக்குக் கொடுத்த பிள்ளைகளும் என்றும் சொல்லியிருக்கிறார்.


எபிரெயர் 2:13 ஆங்கிலத்தில்

naan Avaridaththil Nampikkaiyaayiruppaen Entum; Itho, Naanum, Thaevan Enakkuk Koduththa Pillaikalum Entum Solliyirukkiraar.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : எபிரெயர் 2