எபிரெயர் 13:23

எபிரெயர் 13:23
சகோதரனாகிய தீமோத்தேயு விடுதலையாக்கப்பட்டானென்று அறிவீர்களாக; அவன் சீக்கிரமாய் வந்தால், அவனுடனேகூட நான் வந்து, உங்களைக் காண்பேன்.


எபிரெயர் 13:23 ஆங்கிலத்தில்

sakotharanaakiya Theemoththaeyu Viduthalaiyaakkappattanentu Ariveerkalaaka; Avan Seekkiramaay Vanthaal, Avanudanaekooda Naan Vanthu, Ungalaik Kaannpaen.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : எபிரெயர் 13