தமிழ்

Naan Potri Paduvaen - நான் போற்றிப் பாடுவேன் என் இயேசு இராஜாவை

Naan Potri Paduvaen
நான் போற்றிப் பாடுவேன் என் இயேசு இராஜாவை
துதிக்கு பாத்திரரே என் துதிக்கு பாத்திரரே (2)
உமக்கே நன்றி இராஜா (4)
துதிக்குப் பாத்திரரே
என் துதிக்கு பாத்திரரே

உம்மை ஆராதனை செய்கிறேன்
உமக்கே ஆராதனை செய்கிறேன் (2)
நீரே இருந்தவரே இருப்பவரே வருபவரே (2)

நான் உம்மைப் புகழ்வேன் என் ஜீவ நாளெல்லாம்
மகிமைக்குப் பாத்திரரே நீர் மகிமைக்குப் பாத்திரரே (2)
உமக்கே நன்றி இராஜா (4)
மகிமைக்குப் பாத்திரரே
நீர் மகிமைக்குப் பாத்திரரே

உம்மை ஆராதனை செய்கிறேன்
உமக்கே ஆராதனை செய்கிறேன் (2)
நீரே பரிசுத்தரே பரிசுத்தரே பரிசுத்தரே (2)

Naan Potri Paduvaen Lyrics in English

Naan Potri Paduvaen
naan pottip paaduvaen en Yesu iraajaavai
thuthikku paaththirarae en thuthikku paaththirarae (2)
umakkae nanti iraajaa (4)
thuthikkup paaththirarae
en thuthikku paaththirarae

ummai aaraathanai seykiraen
umakkae aaraathanai seykiraen (2)
neerae irunthavarae iruppavarae varupavarae (2)

naan ummaip pukalvaen en jeeva naalellaam
makimaikkup paaththirarae neer makimaikkup paaththirarae (2)
umakkae nanti iraajaa (4)
makimaikkup paaththirarae
neer makimaikkup paaththirarae

ummai aaraathanai seykiraen
umakkae aaraathanai seykiraen (2)
neerae parisuththarae parisuththarae parisuththarae (2)

PowerPoint Presentation Slides for the song Naan Potri Paduvaen

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites