தமிழ்

Kaanikai Tharuvaye - காணிக்கை தருவாயே கர்த்தற்குனது

Kaanikai Tharuvaye
காணிக்கை தருவாயே கர்த்தற்குனது
காணிக்கை தருவாயே

அனுபல்லவி

காணிக்கை தா உனக்காய் ஆணிக் குரிசி லேசு
வேணும் ரட்சிப்பினை நீ காணும்படி செய்ததால் – காணிக்கை

சரணங்கள்

1. பத்தில் ஒரு பங்குதானோ பந்தினில் கட்டுப்
பட்ட யூதருக் கல்லவோ
அத்தன் உனக்களித்த அளவை உட்கார்ந்து பார்த்தால்
பத்தில் ஒரு பங்கல்ல பல மடங்காகிடாதோ – காணிக்கை

2. உன்றன் உடல் உன் சொந்தமோ அதைவிடினும்
உன்மனம் ஆவி பந்தமோ
அன்னவன் உடைய தென்றறிந்து உணர்வாயானால்
உன்னையும் உன்னுடைய உடைமையுல்லோ ஈவாய் – காணிக்கை

3. தேவ வசனம் பரப்ப அதனுக்கென்று
செல்லும் செலவை நிரப்ப
ஆவலாய் யேசுவுக்கே ஆராதனை நடத்தும்
தேவ ஊழியத்துக்கும் திறந்த மனதுடனே – காணிக்கை

4. பயிர் பலன் மூலமாகவும் இன்னும் பலர்க்குப்
பணம் முதலானதாகவும்
உயிர்ப் பிராணியாகவும் உதவும் கடவுளுக்கே
உயிரைப் படைப்பாயோ உடைமையைக் கொடாவிடில் – காணிக்கை

Kaanikai Tharuvaye Lyrics in English

Kaanikai Tharuvaye
kaannikkai tharuvaayae karththarkunathu
kaannikkai tharuvaayae

anupallavi

kaannikkai thaa unakkaay aannik kurisi laesu
vaenum ratchippinai nee kaanumpati seythathaal - kaannikkai

saranangal

1. paththil oru panguthaano panthinil kattup
patta yootharuk kallavo
aththan unakkaliththa alavai utkaarnthu paarththaal
paththil oru pangalla pala madangaakidaatho - kaannikkai

2. untan udal un sonthamo athaivitinum
unmanam aavi panthamo
annavan utaiya thentarinthu unarvaayaanaal
unnaiyum unnutaiya utaimaiyullo eevaay - kaannikkai

3. thaeva vasanam parappa athanukkentu
sellum selavai nirappa
aavalaay yaesuvukkae aaraathanai nadaththum
thaeva ooliyaththukkum thirantha manathudanae - kaannikkai

4. payir palan moolamaakavum innum palarkkup
panam muthalaanathaakavum
uyirp piraanniyaakavum uthavum kadavulukkae
uyiraip pataippaayo utaimaiyaik kodaavitil - kaannikkai

PowerPoint Presentation Slides for the song Kaanikai Tharuvaye

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites