தமிழ்

Thudhi Ganam Seluthugirom - துதி கனம் செலுத்துகிறோம்

Thudhi Ganam Seluthugirom
துதி கனம் செலுத்துகிறோம்
திரியேக தேவனுக்கே
ஆராதனை நாயகரே
என்றென்றும் புகழ் உமக்கே

1. பரிசுத்தரே பரம பிதாவே
பரலோக ராஜாவே – இருள் ஏதும்
பாவமேதும் இல்லாத தூயவரே

2. பேரறிவும் ஞானமும் நீரே
ஆலோசனை கர்த்தர் நீரே – யோசனையில்
பெரியவரே மறைபொருள் உமக்கில்லையே

3. சர்வலோக நீதிபதியே பூமியின் ராஜாவே
நீதியோடும் நிதானத்தோடும்
நியாயங்கள் தீர்ப்பவரே

4. என்னுயிராய் இருப்பவர் நீரே
என் பெலன் சுகம் நீரே – என் வழியே
சத்தியமே உம்மாலே வாழ்கிறேன்

Thudhi Ganam Seluthugirom Lyrics in English

Thudhi Ganam Seluthugirom
thuthi kanam seluththukirom
thiriyaeka thaevanukkae
aaraathanai naayakarae
ententum pukal umakkae

1. parisuththarae parama pithaavae
paraloka raajaavae - irul aethum
paavamaethum illaatha thooyavarae

2. paerarivum njaanamum neerae
aalosanai karththar neerae - yosanaiyil
periyavarae maraiporul umakkillaiyae

3. sarvaloka neethipathiyae poomiyin raajaavae
neethiyodum nithaanaththodum
niyaayangal theerppavarae

4. ennuyiraay iruppavar neerae
en pelan sukam neerae - en valiyae
saththiyamae ummaalae vaalkiraen

PowerPoint Presentation Slides for the song Thudhi Ganam Seluthugirom

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites