தமிழ்

Sarva Srishtikkum Yejamaan Neere - சர்வ சிருஷ்டிக்கும் எஜமானன் நீரே

Sarva Srishtikkum Yejamaan Neere
சர்வ சிருஷ்டிக்கும் எஜமானன் நீரே
சர்வ சிருஷ்டியை காப்பவர் நீரே
எங்கள் இதயத்தில் உம்மைப் போற்றிடுவோம்
என்றென்றும் பணீந்து தொழுவோம்

ஆ-ஆ-ஆ அல் லே லூ யா
ஆ-ஆ-ஆ அல் லே லூ யா
ஆ-ஆ-ஆ அல் லே லூ யா
ஆ-ஆ-ஆ அல் லே லூ யா
ஆ-ஆ-ஆ ஆ– மேன்

வானம் பூமி ஒழிந்து போனாலும்
உம் வார்த்தை என்றும் மாறா
இல்வாழிக்கை அழிந்து மறைந்துபோம்
விசுவாசி என்றும் நிலைய்ப்பான்

ஆ-ஆ-ஆ அல் லே லூ யா
ஆ-ஆ-ஆ அல் லே லூ யா
ஆ-ஆ-ஆ அல் லே லூ யா
ஆ-ஆ-ஆ அல் லே லூ யா
ஆ-ஆ-ஆ ஆ– மேன்

கர்த்தர் கரத்தின் கிரியைகள் நாங்கள்
கிருபை எங்கள் மேல் ஊற்றுவீரே
ஆவி ஆத்துமா சரீரம் உம் சொந்தமே
அதை சாத்தான் தொடாமல் காப்பீரே

ஆ-ஆ-ஆ அல் லே லூ யா
ஆ-ஆ-ஆ அல் லே லூ யா
ஆ-ஆ-ஆ அல் லே லூ யா
ஆ-ஆ-ஆ அல் லே லூ யா
ஆ-ஆ-ஆ ஆ– மேன்

எல்லா மனிதர்க்கும் ஆண்டவர் நீரே
எல்லா ஆசீர்வாதத்திற்கும் ஊற்றே
எங்கள் இதயைத்தை உம்மிடம் படைக்கின்றோம்
ஏங்குகின்றோம் உம் ஆசீர்பெறவே –

ஆ-ஆ-ஆ அல் லே லூ யா
ஆ-ஆ-ஆ அல் லே லூ யா
ஆ-ஆ-ஆ அல் லே லூ யா
ஆ-ஆ-ஆ அல் லே லூ யா
ஆ-ஆ-ஆ ஆ– மேன்

சபையின் அஸ்திபாரமும் நீரே
சபையின் தலையானவர் நீரே
சபையை போஷித்து பாதுகாத்தென்றும்
பார்த்துக் கொள்ள வருபவர் நீரே

ஆ-ஆ-ஆ அல் லே லூ யா
ஆ-ஆ-ஆ அல் லே லூ யா
ஆ-ஆ-ஆ அல் லே லூ யா
ஆ-ஆ-ஆ அல் லே லூ யா
ஆ-ஆ-ஆ ஆ– மேன்

Sarva Srishtikkum Yejamaan Neere Lyrics in English

Sarva Srishtikkum Yejamaan Neere
sarva sirushtikkum ejamaanan neerae
sarva sirushtiyai kaappavar neerae
engal ithayaththil ummaip paeாttiduvaeாm
ententum panneenthu theாluvaeாm

aa-aa-aa al lae loo yaa
aa-aa-aa al lae loo yaa
aa-aa-aa al lae loo yaa
aa-aa-aa al lae loo yaa
aa-aa-aa aa- maen

vaanam poomi olinthu paeாnaalum
um vaarththai entum maaraa
ilvaalikkai alinthu marainthupaeாm
visuvaasi entum nilaiyppaan

aa-aa-aa al lae loo yaa
aa-aa-aa al lae loo yaa
aa-aa-aa al lae loo yaa
aa-aa-aa al lae loo yaa
aa-aa-aa aa- maen

karththar karaththin kiriyaikal naangal
kirupai engal mael oottuveerae
aavi aaththumaa sareeram um seாnthamae
athai saaththaan theாdaamal kaappeerae

aa-aa-aa al lae loo yaa
aa-aa-aa al lae loo yaa
aa-aa-aa al lae loo yaa
aa-aa-aa al lae loo yaa
aa-aa-aa aa- maen

ellaa manitharkkum aanndavar neerae
ellaa aaseervaathaththirkum ootte
engal ithayaiththai ummidam pataikkinteாm
aengukinteாm um aaseerperavae -

aa-aa-aa al lae loo yaa
aa-aa-aa al lae loo yaa
aa-aa-aa al lae loo yaa
aa-aa-aa al lae loo yaa
aa-aa-aa aa- maen

sapaiyin asthipaaramum neerae
sapaiyin thalaiyaanavar neerae
sapaiyai paeாshiththu paathukaaththentum
paarththuk keாlla varupavar neerae

aa-aa-aa al lae loo yaa
aa-aa-aa al lae loo yaa
aa-aa-aa al lae loo yaa
aa-aa-aa al lae loo yaa
aa-aa-aa aa- maen

PowerPoint Presentation Slides for the song Sarva Srishtikkum Yejamaan Neere

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites