Namaskaram devane

நமஸ்காரம் தேவனே நமஸ்காரமே
நமஸ்காரம் தேவனே நமஸ்காரமே

மலர்களை படைத்தவரே நமஸ்காரமே
மலைகளை உடைத்தவரே நமஸ்காரமே

புயல்காற்றை தடுத்தவரே நமஸ்காரமே
போர்படை அமைத்தவரே நமஸ்காரமே

எரிகோவை இடித்தவரே நமஸ்காரமே
எகிப்தை வென்றவரே நமஸ்காரமே

வெற்றியை தருபவரே நமஸ்காரமே
பற்றியே எரிபவரே நமஸ்காரமே

எனக்குள்ளே இருப்பவரே நமஸ்காரமே
யேகோவா தெய்வமே நமஸ்காரமே

எலியாவை எடுத்தவரே நமஸ்காரமே
எலிசாவை கொடுத்தவரே நமஸ்காரமே

குருடரைத் தொட்டவரே நமஸ்காரமே
வியாதியை நீக்கினீரே நமஸ்காரமே

Namaskaram devane Lyrics in English

namaskaaram thaevanae namaskaaramae
namaskaaram thaevanae namaskaaramae

malarkalai pataiththavarae namaskaaramae
malaikalai utaiththavarae namaskaaramae

puyalkaattaை thaduththavarae namaskaaramae
porpatai amaiththavarae namaskaaramae

erikovai itiththavarae namaskaaramae
ekipthai ventavarae namaskaaramae

vettiyai tharupavarae namaskaaramae
pattiyae eripavarae namaskaaramae

enakkullae iruppavarae namaskaaramae
yaekovaa theyvamae namaskaaramae

eliyaavai eduththavarae namaskaaramae
elisaavai koduththavarae namaskaaramae

kurudaraith thottavarae namaskaaramae
viyaathiyai neekkineerae namaskaaramae

PowerPoint Presentation Slides for the song Namaskaram devane

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites