தமிழ்

Yesu Kiristhuvin Nal Seedaraakuvom - இயேசு கிறிஸ்துவின் நல் சீடராகுவோம்

1. இயேசு கிறிஸ்துவின் நல் சீடராகுவோம்
விசுவாசத்தில் முன் நடப்போம்
இனி எல்லோருமே அவர் பணிக்கெனவே
ஒன்றாய் எந்நாளும் உழைத்திடுவோம்

நம் இயேசு இராஜாவே இதோ வேகம் வாராரே
அதி வேகமாய் செயல்படுவோம்

2. மனிதர் யாரிடமும் பாசம் காட்டுவோம்
இயேசு மந்தைக்குள் அழைத்திடுவோம்
அதி உற்சாகமாய் அதி சீக்கிரமாய்
இராஜ பாதையைச் செவ்வையாக்குவோம்

நம் இயேசு இராஜாவே இதோ வேகம் வாராரே
அதி வேகமாய் செயல்படுவோம்

3. சாத்தானின் சதிகளைத் தகர்த்திடுவோம்
இனி இயேசுவுக்காய் வாழ்ந்திடுவோம்
இந்தப் பார் முழுவதும் இயேசு நாமத்தையே
எல்லா ஊரிலும் எடுத்துரைப்போம்

நம் இயேசு இராஜாவே இதோ வேகம் வாராரே
அதி வேகமாய் செயல்படுவோம்

4. ஆவி ஆத்துமா தேகம் அவர் பணிக்கே
இனி நான் அல்ல , அவரே எல்லாம்
என முடிவு செய்தோம் அதில் நிலைத்திருப்போம்
அவர் நாளினில் மகிழ்ந்திடுவோம்

நம் இயேசு இராஜாவே இதோ வேகம் வாராரே
அதி வேகமாய் செயல்படுவோம்

Yesu Kiristhuvin Nal Seedaraakuvom Lyrics in English

1. Yesu kiristhuvin nal seedaraakuvom
visuvaasaththil mun nadappom
ini ellorumae avar pannikkenavae
ontay ennaalum ulaiththiduvom

nam Yesu iraajaavae itho vaekam vaaraarae
athi vaekamaay seyalpaduvom

2. manithar yaaridamum paasam kaattuvom
Yesu manthaikkul alaiththiduvom
athi ursaakamaay athi seekkiramaay
iraaja paathaiyaich sevvaiyaakkuvom

nam Yesu iraajaavae itho vaekam vaaraarae
athi vaekamaay seyalpaduvom

3. saaththaanin sathikalaith thakarththiduvom
ini Yesuvukkaay vaalnthiduvom
inthap paar muluvathum Yesu naamaththaiyae
ellaa oorilum eduththuraippom

nam Yesu iraajaavae itho vaekam vaaraarae
athi vaekamaay seyalpaduvom

4. aavi aaththumaa thaekam avar pannikkae
ini naan alla , avarae ellaam
ena mutivu seythom athil nilaiththiruppom
avar naalinil makilnthiduvom

nam Yesu iraajaavae itho vaekam vaaraarae
athi vaekamaay seyalpaduvom

PowerPoint Presentation Slides for the song Yesu Kiristhuvin Nal Seedaraakuvom

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites