Yesu Arputhamaanavare Yesu Arputhamaanavare

இயேசு அற்புதமானவரே – இயேசு அற்புதமானவரே
அவர் மீட்டென்னைக் காத்தென்னைத் தாங்குகிறார்
அவர் அற்புதமானவரே

இயேசு உன்னதர் என்றனரே – இயேசு உன்னதர் என்றனரே
விண் , சூரிய , சந்திர , நட்சத்திரங்கள்
அவர் உன்னதர் என்றனரே

இயேசு அற்புதமானவரே – இயேசு அற்புதமானவரே
அவர் சிங்கத்தின் வாயைக் கட்டினாரே
அவர் அற்புதமானவரே

இயேசு உன்னதர் என்றனரே – இயேசு உன்னதர் என்றனரே
அவர் காற்றையும் கடலையும் அதட்டினாரே
அவர் உன்னதர் என்றனரே
 

Yesu Arputhamaanavare Yesu Arputhamaanavare Lyrics in English

Yesu arputhamaanavarae – Yesu arputhamaanavarae

avar meettennaik kaaththennaith thaangukiraar

avar arputhamaanavarae

Yesu unnathar entanarae – Yesu unnathar entanarae

vinn , sooriya , santhira , natchaththirangal

avar unnathar entanarae

Yesu arputhamaanavarae – Yesu arputhamaanavarae

avar singaththin vaayaik kattinaarae

avar arputhamaanavarae

Yesu unnathar entanarae – Yesu unnathar entanarae

avar kaattaைyum kadalaiyum athattinaarae

avar unnathar entanarae
 

PowerPoint Presentation Slides for the song Yesu Arputhamaanavare Yesu Arputhamaanavare

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites