தமிழ்

Poeshippavar Neerae - போஷிப்பவர் நீரே

போஷிப்பவர் நீரே
பாதுகாப்பு நீரே
பரிகாரி நீரே
என் இரட்சகரும் நீரே        -2
 
1. சோர்ந்து போனாயோ
   கவலைபடாதே           -2
   இயேசு உன்னை சுமப்பார்
   மகிழ்ச்சியாக்குவார்        -2 போஷிப்பார்
 
2. இயேசு நீர் பெரியவர்     
   எல்ஷடாய் நீர் வல்லவர்
   உலகம் வனாந்திரம்
   பரலோகம் மகிழ்ச்சியே     -2 போஷிப்பார்
 
3. தண்ணிர் மேல் நடந்தார்
   அற்புதங்கள் செய்திட்டார்   -2
   உன் பிரச்சனை எம்மாத்திரம்
   எண்ணிப்பார் ஓர் நிமிடம்    -2 போஷிப்பார்
 
   அல்லேலூயா பாடுவோம்
   தேவனை துதிப்போம்       -2

Poeshippavar Neerae Lyrics in English

poshippavar neerae
paathukaappu neerae
parikaari neerae
en iratchakarum neerae        -2
 
1. sornthu ponaayo
   kavalaipadaathae           -2
   Yesu unnai sumappaar
   makilchchiyaakkuvaar        -2 poshippaar
 
2. Yesu neer periyavar     
   elshadaay neer vallavar
   ulakam vanaanthiram
   paralokam makilchchiyae     -2 poshippaar
 
3. thannnnir mael nadanthaar
   arputhangal seythittar   -2
   un pirachchanai emmaaththiram
   ennnnippaar or nimidam    -2 poshippaar
 
   allaelooyaa paaduvom
   thaevanai thuthippom       -2

PowerPoint Presentation Slides for the song Poeshippavar Neerae

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites