Full Screen ?
   🏠  Lyrics  Chords  Bible 

Lyrics 7

காரியத்தைக் கைக்கூடி வரப்பண்ணுவார்
kaariyaththaik kaikkooti varappannnuvaar
சுதந்திரத்தை நிச்சயமாய் பிடிக்கச் செய்வார் — & 2
suthanthiraththai nichchayamaay pitikkach seyvaar — & 2

இது கிருபையின் நேரம், மகிமையின் ஆண்டு
ithu kirupaiyin naeram, makimaiyin aanndu
காரியங்கள் வாய்க்கப்பண்ணும் நேரம் & 2
kaariyangal vaaykkappannnum naeram & 2

அல்லேலூயா அல்லேலுயா
allaelooyaa allaeluyaa
காரியங்கள் வாய்க்கப்பண்ணும் நேரம் & 4
kaariyangal vaaykkappannnum naeram & 4

1. நினைப்பதற்கும் ஜெபிப்பதற்கும் அதிகமாக செய்திடுவாரே
1. ninaippatharkum jepippatharkum athikamaaka seythiduvaarae
கேட்டதெல்லாம் நிறைவேற்றி என் தகப்பன் உயர்த்திடுவாரே & 2
kaettathellaam niraivaetti en thakappan uyarththiduvaarae & 2
கொடுத்த வாக்குத்தத்தம் Complete ah தந்திடுவாரே
koduththa vaakkuththaththam Complete ah thanthiduvaarae
கண்ணீர் ஜெபமெல்லாம் களிப்பாக மாற்றிடுவாரே
kannnneer jepamellaam kalippaaka maattiduvaarae
இயேசு ராஜா என்ன ராஜாவா மாற்றிடும் நேரம் (2)
Yesu raajaa enna raajaavaa maattidum naeram (2)

2. வலது இடது பக்கம் பெருக கிருபை செய்திடுவாரே
2. valathu idathu pakkam peruka kirupai seythiduvaarae
புதிய ஆசீகளை பிரதிஷ்டை செய்து தந்திடுவாரே & 2
puthiya aaseekalai pirathishtai seythu thanthiduvaarae & 2
கடனே இல்லாமல் அள்ளிக்கொடுக்க வைத்திடுவாரே
kadanae illaamal allikkodukka vaiththiduvaarae
இனி வெட்கம் இல்லாம தலை நிமிரச் செய்திடுவாரே
ini vetkam illaama thalai nimirach seythiduvaarae
இயேசு ராஜா என்ன ராஜாவா மாற்றிடும் நேரம் (2)
Yesu raajaa enna raajaavaa maattidum naeram (2)

———

ஒரு வார்த்தை சொன்ன கர்த்தாவே
oru vaarththai sonna karththaavae
எங்கள் வாழ்க்கை எல்லாம் செழிப்பாகுமே
engal vaalkkai ellaam selippaakumae
உம் வார்த்தையிலே சுகம்
um vaarththaiyilae sukam
உம் வார்த்தையிலே மதுரம்
um vaarththaiyilae mathuram
உம் வார்த்தையிலே எல்லாம் சந்தோஷம்
um vaarththaiyilae ellaam santhosham

1.மாராவின் தண்ணீரெல்லாம்
1.maaraavin thannnneerellaam
மதுரமாக மாறிப்போகும்
mathuramaaka maarippokum
கண்ணீர் மாறிடும், துக்கம் மாறிடும்
kannnneer maaridum, thukkam maaridum
ஒரு வார்த்தை sonnathu போதுமே – நீர்
oru vaarththai sonnathu pothumae – neer

2.இருளான வாழ்க்கை எல்லாம்
2.irulaana vaalkkai ellaam
ஒளியாக மாறிப்போகும்
oliyaaka maarippokum
கண்ணீர் மாறிடும், துக்கம் மாறிடும்
kannnneer maaridum, thukkam maaridum
ஒரு வார்த்தை sonnathu போதுமே – நீர்
oru vaarththai sonnathu pothumae – neer

3.எரிகோவின் தடைகள் எல்லாம்
3.erikovin thataikal ellaam
துதிகளாலே மாறிப்போகும்
thuthikalaalae maarippokum
கண்ணீர் மாறிடும், துக்கம் மாறிடும்
kannnneer maaridum, thukkam maaridum
ஒரு வார்த்தை sonnathu போதுமே – நீர்
oru vaarththai sonnathu pothumae – neer

4.வியாதிகள் வறுமையெல்லாம்
4.viyaathikal varumaiyellaam
விசுவாசத்தால் மாறிப்போகும்
visuvaasaththaal maarippokum
கண்ணீர் மாறிடும், துக்கம் மாறிடும்
kannnneer maaridum, thukkam maaridum
ஒரு வார்த்தை sonnathu போதுமே – நீர்
oru vaarththai sonnathu pothumae – neer

———

He is the King of kings
He is the Lord of lords
His name is Jesus
Jesus Jesus Jesus
Oh He is the King

ராஜாதி ராஜனாம் இயேசு
Rajathi Rajanham Yesu
கர்த்தாதி கர்த்தராம் இயேசு
Kartthathi Karttarham Yesu
அவர் நாமம் இயேசு
Avar Nhamam Yesu
இயேசு (3) ஓ …. அவரே ராஜா
Yesu (3) Oh… Avareah Yesu

———

God will make a way
Where there seems to be no way
He works in ways we cannot see
He will make a way for me
He will be my guide
Hold me closely to His side
With love and strength for each new day
He will make a way, He will make a way

By a roadway in the wilderness, He’ll lead me
And rivers in the desert will I see
Heaven and Earth will fade but His Word will still remain
And He will do something new today

வழியில்லா இடத்தில் தேவன் வழி உண்டாக்குவார்
valiyillaa idaththil thaevan vali unndaakkuvaar
எனக்காக அதிசயமாக வழியை அவர் உண்டாக்குவார்
enakkaaka athisayamaaka valiyai avar unndaakkuvaar
தாயைப்போல் அணைத்து தினம் அன்பு பெலன் தந்து
thaayaippol annaiththu thinam anpu pelan thanthu
நித்தமும் என்னை நடத்திட வழி உண்டாக்குவார்
niththamum ennai nadaththida vali unndaakkuvaar

கடுவெளி பெறும் பாதையாய் ஆகுமே
kaduveli perum paathaiyaay aakumae
வனாந்திரம் வயல் வெளியாய் ஆகுமே
vanaanthiram vayal veliyaay aakumae
வானம் பூமி ஒழியும்
vaanam poomi oliyum
அவர் வார்த்தை ஒழியாது
avar vaarththai oliyaathu
அதிசயம் கானுவேன் இன்றே
athisayam kaanuvaen inte

———

Hide me now
Under Your wings
Cover me
Within Your mighty hand

When the oceans rise and thunders roar
I will soar with You above the storm
Father, you are King over the flood
I will be still, know You are God

Find rest, my soul
In Christ alone
Know His power
In quietness and trust

———

Karthane Em Thunaiyaaneer
கர்த்தனே எம் துணையானீர்
karththanae em thunnaiyaaneer
நித்தமும் எம் நிழலானீர்
niththamum em nilalaaneer
கர்த்தனே எம் துணையானீர்
karththanae em thunnaiyaaneer

1. எத்தனை இடர் வந்து சேர்ந்தாலும்
1. eththanai idar vanthu sernthaalum
கர்த்தனே அடைக்கல மாயினார் (2)
karththanae ataikkala maayinaar (2)
மனுமக்களில் இவர் போலுண்டோ
manumakkalil ivar polunntoo
விண் உலகிலும் இவர் சிறந்தவர் – கர்த்தனே
vinn ulakilum ivar siranthavar – karththanae

2. பாவி என்றென்னைப் பலர் தள்ளினார்
2. paavi entennaip palar thallinaar
ஆவி இல்லை என்றிகழ்ந்தும் விட்டார் (2)
aavi illai entikalnthum vittar (2)
ராஜா உம் அன்பு எனைக் கண்டது
raajaa um anpu enaik kanndathu
உம்மைப்போல் ஐயா, எங்கும் கண்டதில்லை – கர்த்தனே
ummaippol aiyaa, engum kanndathillai – karththanae

3. சுற்றத்தாரும் காலத்தில் குளிர்ந்திட்டார்
3. suttaththaarum kaalaththil kulirnthittar
நம்பினோரும் எதிராக வந்திட்டார் (2)
nampinorum ethiraaka vanthittar (2)
கொள்கை கூறியே பலர் பிரிந்திட்டார்
kolkai kooriyae palar pirinthittar
ஐயா, உம்மைப்போல் நான் எங்கும் கண்டதில்லை – கர்த்தனே
aiyaa, ummaippol naan engum kanndathillai – karththanae

4. ஆயிரம் நாவுகள் நீர் தந்தாலும்
4. aayiram naavukal neer thanthaalum
ராஜனே, உமைப் பாடக்கூடுமோ (2)
raajanae, umaip paadakkoodumo (2)
ஜீவனே உமக்களிக்கின்றேனே
jeevanae umakkalikkintenae
உம்மைப்போல் ஐயா, எங்கும் கண்டதில்லை – கர்த்தனே
ummaippol aiyaa, engum kanndathillai – karththanae

———

காப்பார் உன்னைக் காப்பார்
kaappaar unnaik kaappaar
காத்தவர் காப்பார் , இன்னும் இனிமேல் காத்திடுவார்
kaaththavar kaappaar , innum inimael kaaththiduvaar
கலங்காதே மனமே — காத்திடுவார்
kalangaathae manamae — kaaththiduvaar

1. கண்டுனை அழைத்தவர் கரமதைப்பார் , அவர் கைவிடாதிருப்பார்
1. kanndunai alaiththavar karamathaippaar , avar kaividaathiruppaar
ஆண்டுகள் தோறும் உனக்கவர் அளித்த ஆசிகளை எண்ணிப்பார்
aanndukal thorum unakkavar aliththa aasikalai ennnnippaar
என்ணிப்பார் , என்ணிப்பார் , எண்ணிப்பார்
ennnippaar , ennnippaar , ennnnippaar
ஒன்றொன்றாயதை எண்ணிப்பார் — காப்பார்
ontaொntayathai ennnnippaar — kaappaar

2. இஸ்ரவேலுக்கு வாக்குப்படி இன்பக் கானான் அளிக்கவில்லையோ
2. isravaelukku vaakkuppati inpak kaanaan alikkavillaiyo
இப்போதிவர்களை நிர்மூலம் செய்வதென்று பின்னும் இரங்கவில்லையோ
ippothivarkalai nirmoolam seyvathentu pinnum irangavillaiyo
இல்லையோ , இல்லையோ , இல்லையோ
illaiyo , illaiyo , illaiyo
மனஸ்தாபம் கொள்ளவில்லையோ — காப்பார்
manasthaapam kollavillaiyo — kaappaar

Lyrics 7 Lyrics in English

kaariyaththaik kaikkooti varappannnuvaar
kaariyaththaik kaikkooti varappannnuvaar
suthanthiraththai nichchayamaay pitikkach seyvaar — & 2
suthanthiraththai nichchayamaay pitikkach seyvaar — & 2

ithu kirupaiyin naeram, makimaiyin aanndu
ithu kirupaiyin naeram, makimaiyin aanndu
kaariyangal vaaykkappannnum naeram & 2
kaariyangal vaaykkappannnum naeram & 2

allaelooyaa allaeluyaa
allaelooyaa allaeluyaa
kaariyangal vaaykkappannnum naeram & 4
kaariyangal vaaykkappannnum naeram & 4

1. ninaippatharkum jepippatharkum athikamaaka seythiduvaarae
1. ninaippatharkum jepippatharkum athikamaaka seythiduvaarae
kaettathellaam niraivaetti en thakappan uyarththiduvaarae & 2
kaettathellaam niraivaetti en thakappan uyarththiduvaarae & 2
koduththa vaakkuththaththam Complete ah thanthiduvaarae
koduththa vaakkuththaththam Complete ah thanthiduvaarae
kannnneer jepamellaam kalippaaka maattiduvaarae
kannnneer jepamellaam kalippaaka maattiduvaarae
Yesu raajaa enna raajaavaa maattidum naeram (2)
Yesu raajaa enna raajaavaa maattidum naeram (2)

2. valathu idathu pakkam peruka kirupai seythiduvaarae
2. valathu idathu pakkam peruka kirupai seythiduvaarae
puthiya aaseekalai pirathishtai seythu thanthiduvaarae & 2
puthiya aaseekalai pirathishtai seythu thanthiduvaarae & 2
kadanae illaamal allikkodukka vaiththiduvaarae
kadanae illaamal allikkodukka vaiththiduvaarae
ini vetkam illaama thalai nimirach seythiduvaarae
ini vetkam illaama thalai nimirach seythiduvaarae
Yesu raajaa enna raajaavaa maattidum naeram (2)
Yesu raajaa enna raajaavaa maattidum naeram (2)

———

oru vaarththai sonna karththaavae
oru vaarththai sonna karththaavae
engal vaalkkai ellaam selippaakumae
engal vaalkkai ellaam selippaakumae
um vaarththaiyilae sukam
um vaarththaiyilae sukam
um vaarththaiyilae mathuram
um vaarththaiyilae mathuram
um vaarththaiyilae ellaam santhosham
um vaarththaiyilae ellaam santhosham

1.maaraavin thannnneerellaam
1.maaraavin thannnneerellaam
mathuramaaka maarippokum
mathuramaaka maarippokum
kannnneer maaridum, thukkam maaridum
kannnneer maaridum, thukkam maaridum
oru vaarththai sonnathu pothumae - neer
oru vaarththai sonnathu pothumae - neer

2.irulaana vaalkkai ellaam
2.irulaana vaalkkai ellaam
oliyaaka maarippokum
oliyaaka maarippokum
kannnneer maaridum, thukkam maaridum
kannnneer maaridum, thukkam maaridum
oru vaarththai sonnathu pothumae - neer
oru vaarththai sonnathu pothumae - neer

3.erikovin thataikal ellaam
3.erikovin thataikal ellaam
thuthikalaalae maarippokum
thuthikalaalae maarippokum
kannnneer maaridum, thukkam maaridum
kannnneer maaridum, thukkam maaridum
oru vaarththai sonnathu pothumae - neer
oru vaarththai sonnathu pothumae - neer

4.viyaathikal varumaiyellaam
4.viyaathikal varumaiyellaam
visuvaasaththaal maarippokum
visuvaasaththaal maarippokum
kannnneer maaridum, thukkam maaridum
kannnneer maaridum, thukkam maaridum
oru vaarththai sonnathu pothumae - neer
oru vaarththai sonnathu pothumae - neer

———

He is the King of kings
He is the Lord of lords
His name is Jesus
Jesus Jesus Jesus
Oh He is the King

raajaathi raajanaam Yesu
Rajathi Rajanham Yesu
karththaathi karththaraam Yesu
Kartthathi Karttarham Yesu
avar naamam Yesu
Avar Nhamam Yesu
Yesu (3) o …. avarae raajaa
Yesu (3) Oh… Avareah Yesu

———

God will make a way
Where there seems to be no way
He works in ways we cannot see
He will make a way for me
He will be my guide
Hold me closely to His side
With love and strength for each new day
He will make a way, He will make a way

By a roadway in the wilderness, He’ll lead me
And rivers in the desert will I see
Heaven and Earth will fade but His Word will still remain
And He will do something new today

valiyillaa idaththil thaevan vali unndaakkuvaar
valiyillaa idaththil thaevan vali unndaakkuvaar
enakkaaka athisayamaaka valiyai avar unndaakkuvaar
enakkaaka athisayamaaka valiyai avar unndaakkuvaar
thaayaippol annaiththu thinam anpu pelan thanthu
thaayaippol annaiththu thinam anpu pelan thanthu
niththamum ennai nadaththida vali unndaakkuvaar
niththamum ennai nadaththida vali unndaakkuvaar

kaduveli perum paathaiyaay aakumae
kaduveli perum paathaiyaay aakumae
vanaanthiram vayal veliyaay aakumae
vanaanthiram vayal veliyaay aakumae
vaanam poomi oliyum
vaanam poomi oliyum
avar vaarththai oliyaathu
avar vaarththai oliyaathu
athisayam kaanuvaen inte
athisayam kaanuvaen inte

———

Hide me now
Under Your wings
Cover me
Within Your mighty hand

When the oceans rise and thunders roar
I will soar with You above the storm
Father, you are King over the flood
I will be still, know You are God

Find rest, my soul
In Christ alone
Know His power
In quietness and trust

———

Karthane Em Thunaiyaaneer
karththanae em thunnaiyaaneer
karththanae em thunnaiyaaneer
niththamum em nilalaaneer
niththamum em nilalaaneer
karththanae em thunnaiyaaneer
karththanae em thunnaiyaaneer

1. eththanai idar vanthu sernthaalum
1. eththanai idar vanthu sernthaalum
karththanae ataikkala maayinaar (2)
karththanae ataikkala maayinaar (2)
manumakkalil ivar polunntoo
manumakkalil ivar polunntoo
vinn ulakilum ivar siranthavar - karththanae
vinn ulakilum ivar siranthavar – karththanae

2. paavi entennaip palar thallinaar
2. paavi entennaip palar thallinaar
aavi illai entikalnthum vittar (2)
aavi illai entikalnthum vittar (2)
raajaa um anpu enaik kanndathu
raajaa um anpu enaik kanndathu
ummaippol aiyaa, engum kanndathillai - karththanae
ummaippol aiyaa, engum kanndathillai – karththanae

3. suttaththaarum kaalaththil kulirnthittar
3. suttaththaarum kaalaththil kulirnthittar
nampinorum ethiraaka vanthittar (2)
nampinorum ethiraaka vanthittar (2)
kolkai kooriyae palar pirinthittar
kolkai kooriyae palar pirinthittar
aiyaa, ummaippol naan engum kanndathillai - karththanae
aiyaa, ummaippol naan engum kanndathillai – karththanae

4. aayiram naavukal neer thanthaalum
4. aayiram naavukal neer thanthaalum
raajanae, umaip paadakkoodumo (2)
raajanae, umaip paadakkoodumo (2)
jeevanae umakkalikkintenae
jeevanae umakkalikkintenae
ummaippol aiyaa, engum kanndathillai - karththanae
ummaippol aiyaa, engum kanndathillai – karththanae

———

kaappaar unnaik kaappaar
kaappaar unnaik kaappaar
kaaththavar kaappaar , innum inimael kaaththiduvaar
kaaththavar kaappaar , innum inimael kaaththiduvaar
kalangaathae manamae — kaaththiduvaar
kalangaathae manamae — kaaththiduvaar

1. kanndunai alaiththavar karamathaippaar , avar kaividaathiruppaar
1. kanndunai alaiththavar karamathaippaar , avar kaividaathiruppaar
aanndukal thorum unakkavar aliththa aasikalai ennnnippaar
aanndukal thorum unakkavar aliththa aasikalai ennnnippaar
ennnippaar , ennnippaar , ennnnippaar
ennnippaar , ennnippaar , ennnnippaar
ontaொntayathai ennnnippaar — kaappaar
ontaொntayathai ennnnippaar — kaappaar

2. isravaelukku vaakkuppati inpak kaanaan alikkavillaiyo
2. isravaelukku vaakkuppati inpak kaanaan alikkavillaiyo
ippothivarkalai nirmoolam seyvathentu pinnum irangavillaiyo
ippothivarkalai nirmoolam seyvathentu pinnum irangavillaiyo
illaiyo , illaiyo , illaiyo
illaiyo , illaiyo , illaiyo
manasthaapam kollavillaiyo — kaappaar
manasthaapam kollavillaiyo — kaappaar

PowerPoint Presentation Slides for the song Lyrics 7

by clicking the fullscreen button in the Top left.
Or you can download Lyrics 7 PPT

தமிழ்