தமிழ்

Karthar Periyavar Nam Appa Periyavar - கர்த்தர் பெரியவர் நம் அப்பா பெரியவர்

கர்த்தர் பெரியவர் – நம் அப்பா பெரியவர்
தேவன் பெரியவர் நம் இயேசு பெரியவர்

1. அன்னாளைப் போல கர்த்தரிடம்
இருதயத்தை ஊற்றிவிடுங்கள்
அன்னாளை நினைத்த பெரியவர்
நம்மையும் நினைத்திடுவார்

2. சாலமோனைப் போல கர்த்தரிடம்
ஞானத்தை(யே) கேளுங்கள்
அந்த ஞானத்தை தந்த பெரியவர்
நமக்கு நிச்சமாய் தந்திடுவார்

3. எலியாவைப் போல கர்த்தருக்காய்
பெருங்காரியம் செய்திடுங்கள் – அன்று
எலிசாவை நடத்திய தேவனே
இன்று நம்மையும் நடத்துவார்

Karthar Periyavar Nam Appa Periyavar Lyrics in English

karththar periyavar - nam appaa periyavar
thaevan periyavar nam Yesu periyavar

1. annaalaip pola karththaridam
iruthayaththai oottividungal
annaalai ninaiththa periyavar
nammaiyum ninaiththiduvaar

2. saalamonaip pola karththaridam
njaanaththai(yae) kaelungal
antha njaanaththai thantha periyavar
namakku nichchamaay thanthiduvaar

3. eliyaavaip pola karththarukkaay
perungaariyam seythidungal - antu
elisaavai nadaththiya thaevanae
intu nammaiyum nadaththuvaar

PowerPoint Presentation Slides for the song Karthar Periyavar Nam Appa Periyavar

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites