Aarathanai Aarathanai Thuthi Aarathanai

ஆராதனை ஆராதனை துதி
ஆராதனை ஆராதனை – (2)
காலையிலும் மாலையிலும்
ஆராதனை அப்பாவுக்கே – (2)

1. தூய ஆவியே உமக்கு ஆராதனை
துணையாளரே உமக்கு ஆராதனை – (2)
வான பிதாவே உமக்கு ஆராதனை
வழிகாட்டியே உமக்கு ஆராதனை – (2) – ஆராதனை

2. ஜீவ பலியே உமக்கு ஆராதனை
ஜீவ தண்ணீரே உமக்கு ஆராதனை – (2)
மேகஸ்தம்பமே உமக்கு ஆராதனை
மேசியாவே உமக்கு ஆராதனை – (2) – ஆராதனை

Aarathanai Aarathanai Thuthi Aarathanai Lyrics in English

aaraathanai aaraathanai thuthi

aaraathanai aaraathanai - (2)

kaalaiyilum maalaiyilum

aaraathanai appaavukkae - (2)

1. thooya aaviyae umakku aaraathanai

thunnaiyaalarae umakku aaraathanai - (2)

vaana pithaavae umakku aaraathanai

valikaattiyae umakku aaraathanai - (2) - aaraathanai

2. jeeva paliyae umakku aaraathanai

jeeva thannnneerae umakku aaraathanai - (2)

maekasthampamae umakku aaraathanai

maesiyaavae umakku aaraathanai - (2) - aaraathanai

PowerPoint Presentation Slides for the song Aarathanai Aarathanai Thuthi Aarathanai

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites