தமிழ்

Revelation 22:12 in Tamil

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 22:12
இதோ, சீக்கிரமாய் வருகிறேன்; அவனவனுடைய கிரியைகளின்படி அவனவனுக்கு நான் அளிக்கும் பலன் என்னோடேகூட வருகிறது.


வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 22:12 in English

itho, Seekkiramaay Varukiraen; Avanavanutaiya Kiriyaikalinpati Avanavanukku Naan Alikkum Palan Ennotaekooda Varukirathu.


Read Full Chapter : Revelation 22