Index
Full Screen ?
 

Psalm 37:14 in Malayalam

Malayalam » Malayalam Bible » Psalm » Psalm 37 » Psalm 37:14 in Malayalam

Psalm 37:14
എളിയവനെയും ദരിദ്രനെയും വീഴിപ്പാനും സന്മാർഗ്ഗികളെ കൊല്ലുവാനും ദുഷ്ടന്മാർ വാളൂരി വില്ലു കുലെച്ചിരിക്കുന്നു.

The
wicked
חֶ֤רֶב׀ḥerebHEH-rev
have
drawn
out
פָּֽתְח֣וּpātĕḥûpa-teh-HOO
the
sword,
רְשָׁעִים֮rĕšāʿîmreh-sha-EEM
and
have
bent
וְדָרְכ֪וּwĕdorkûveh-dore-HOO
their
bow,
קַ֫שְׁתָּ֥םqaštāmKAHSH-TAHM
to
cast
down
לְ֭הַפִּילlĕhappîlLEH-ha-peel
the
poor
עָנִ֣יʿānîah-NEE
and
needy,
וְאֶבְי֑וֹןwĕʾebyônveh-ev-YONE
and
to
slay
לִ֝טְב֗וֹחַliṭbôaḥLEET-VOH-ak
such
as
be
of
upright
יִשְׁרֵיyišrêyeesh-RAY
conversation.
דָֽרֶךְ׃dārekDA-rek

Chords Index for Keyboard Guitar