Job 39:21

அது தரையிலே தாளடித்து, தன்பலத்தில் களித்து, ஆயுதங்களைத் தரித்தவருக்கு எதிராகப் புறப்படும்.

FavoriteLoadingAdd to favorites


Read Full Chapter : Job 39