தமிழ்

Isaiah 45:4 in Tamil

ஏசாயா 45:4
வெண்கலக் கதவுகளை உடைத்து, இருப்புத் தாழ்ப்பாள்களை முறித்து, அந்தகாரத்தில் இருக்கிற பொக்கிஷங்களையும், ஒளிப்பிடத்தில் இருக்கிற புதையல்களையும் உனக்குக் கொடுப்பேன்; நான் என் தாசனாகிய யாக்கோபினிமித்தமும், நான் தெரிந்துகொண்ட இஸ்ரவேலினிமித்தமும், நான் உன்னைப் பெயர்சொல்லி அழைத்து, நீ என்னை அறியாதிருந்தும் உனக்கு நாமம் தரித்தேன்.


ஏசாயா 45:4 in English

vennkalak Kathavukalai Utaiththu, Irupputh Thaalppaalkalai Muriththu, Anthakaaraththil Irukkira Pokkishangalaiyum, Olippidaththil Irukkira Puthaiyalkalaiyum Unakkuk Koduppaen; Naan En Thaasanaakiya Yaakkopinimiththamum, Naan Therinthukonnda Isravaelinimiththamum, Naan Unnaip Peyarsolli Alaiththu, Nee Ennai Ariyaathirunthum Unakku Naamam Thariththaen.


Read Full Chapter : Isaiah 45