தமிழ்

Isaiah 45:17 in Tamil

ஏசாயா 45:17
இஸ்ரவேலோ கர்த்தராலே நித்திய இரட்சிப்பினால் இரட்சிக்கப்படுவான்; நீங்கள் என்றென்றைக்குமுள்ள சதாகாலங்களிலும் வெட்கப்படாமலும் கலங்காமலும் இருப்பீர்கள்.


ஏசாயா 45:17 in English

isravaelo Karththaraalae Niththiya Iratchippinaal Iratchikkappaduvaan; Neengal Ententaikkumulla Sathaakaalangalilum Vetkappadaamalum Kalangaamalum Iruppeerkal.


Read Full Chapter : Isaiah 45