தமிழ்

1 Peter 5:14 in Tamil

1 பேதுரு 5:14
ஒருவரையொருவர் அன்பின் முத்தத்தோடே வாழ்த்துதல் செய்யுங்கள். கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள்ளான உங்கள் அனைவருக்கும் சமாதானமுண்டாவதாக. ஆமென்.


1 பேதுரு 5:14 in English

oruvaraiyoruvar Anpin Muththaththotae Vaalththuthal Seyyungal. Kiristhu Yesuvukkullaana Ungal Anaivarukkum Samaathaanamunndaavathaaka. Aamen.


Read Full Chapter : 1 Peter 5