ஓசன்னா பாடி பாடி நேசரை தேடி

ஓசன்னா பாடி பாடி நேசரை தேடி
ஆத்துமா ஆடிப்பாட வாஞ்சிக்குதே
நிலையில்லா இந்த வாழ்வில்
அளவில்லா அன்பு செய்தீர்
சாட்சியாக நானிருந்து உந்தன்
அன்பை எடுத்துச் சொல்வேன்

ஆவியானவர் அன்பின் ஆண்டவர்
அடிமையெனக்காய் மனிதனானீர்
களிமண்ணாலே வனைந்த என்னை
கழுவியெடுக்க குருதி ஈந்நீர்
சிந்திய இரத்த எனக்காயல்லோ
பொன்னும் வெள்ளியின் விலைதான் தகுமோ
உம்மைப் போல் ஆண்டவர் யருமில்லை
உமதன்புக்கு ஈடாய் எதுவுமில்லை
உம்மையல்லால் ஒரு வாழ்வும் எனக்கில்லை

வான தூதர்கள் வாழ்த்துப் பாடிட
வாகை சூடி வானில் வருவீர்
மேகக் கூட்டங்கள் மேளம் முழங்க
மகிமையோடு இறங்கி வருவீர்
காத்திருந்தவை கண்டு மகிழ
கர்த்தரோடு வானில் எழும்ப
இன்பமோ துன்பமோ இனிவரும் நாளில்
என் இருதயத்தால் என்றும்
ஸ்தோத்தரிப்பேன் நீர் வரும் வரை
உம் வழி நிலைத்திருப்பேன்

Hosanna paadi paadi Lyrics in English

osannaa paati paati naesarai thaeti
aaththumaa aatippaada vaanjikkuthae
nilaiyillaa intha vaalvil
alavillaa anpu seytheer
saatchiyaaka naanirunthu unthan
anpai eduththuch solvaen

aaviyaanavar anpin aanndavar
atimaiyenakkaay manithanaaneer
kalimannnnaalae vanaintha ennai
kaluviyedukka kuruthi eenneer
sinthiya iraththa enakkaayallo
ponnum velliyin vilaithaan thakumo
ummaip pol aanndavar yarumillai
umathanpukku eedaay ethuvumillai
ummaiyallaal oru vaalvum enakkillai

vaana thootharkal vaalththup paatida
vaakai sooti vaanil varuveer
maekak koottangal maelam mulanga
makimaiyodu irangi varuveer
kaaththirunthavai kanndu makila
karththarodu vaanil elumpa
inpamo thunpamo inivarum naalil
en iruthayaththaal entum
sthoththarippaen neer varum varai
um vali nilaiththiruppaen

PowerPoint Presentation Slides for the song Hosanna paadi paadi

by clicking the fullscreen button in the Top left