அல்லேலூயா துதி உமக்கே

Hallelujah Thuthi Ummakae
அல்லேலூயா துதி உமக்கே
வாலாக்காமல் என்னை தலையாக்குவீர்
கீழாக்காமல் என்னை மேலாக்குவீர்

அரக்கன் கோலியாத்தை அழிக்கும் வல்லமையை
சிறிய தாவிதுக்குள் வைத்தவரே
ஆடுகள் மேய்த்தவனை ஜாதிகள் மத்தியிலே
உயர்த்தி தூக்கினீரே மேலே மேலே மேலே மேலே

கை நீட்டி தூக்கிவிட்டீர் உயர்த்தில் என்னை வைத்தீர்
பிள்ளையாய் மாற்றிவிட்டீர் நிரந்தரமாய்
தூசியை தட்டிவிட்டீர் சாம்பலை போக்கிவிட்டீர்
சிங்காரம் தந்துவிட்டீர் நிரந்தரமாய்

Allealooyaa thudhi umakkae
Vaalaakkaamal ennai thalaiyaakkuveer
Keezhaakkaamal ennai maelaakkuveer

Arakkan goaliyaathai azhikkum vallamaiyai
Siriya dhaavithukkul vaithavarae
Aadugal meithavanai jaathigal mathiyilae
Uyarthi thookkineerae maelae maelae maelae maelae

Kai neetti thookkivitteer uyarathil ennai vaitheer
Pillaiyaai maatrivitteer nirandharamaai
Thoosiyai thattivitteer saambalai poakkivitteer
Singaaram thandhuvitteer nirandharamaai

Hallelujah Thuthi Ummakae – அல்லேலூயா துதி உமக்கே Lyrics in English

Hallelujah Thuthi Ummakae
allaelooyaa thuthi umakkae
vaalaakkaamal ennai thalaiyaakkuveer
geelaakkaamal ennai maelaakkuveer

arakkan koliyaaththai alikkum vallamaiyai
siriya thaavithukkul vaiththavarae
aadukal maeyththavanai jaathikal maththiyilae
uyarththi thookkineerae maelae maelae maelae maelae

kai neetti thookkivittir uyarththil ennai vaiththeer
pillaiyaay maattivittir nirantharamaay
thoosiyai thattivittir saampalai pokkivittir
singaaram thanthuvittir nirantharamaay

Allealooyaa thudhi umakkae
Vaalaakkaamal ennai thalaiyaakkuveer
Keezhaakkaamal ennai maelaakkuveer

Arakkan goaliyaathai azhikkum vallamaiyai
Siriya dhaavithukkul vaithavarae
Aadugal meithavanai jaathigal mathiyilae
Uyarthi thookkineerae maelae maelae maelae maelae

Kai neetti thookkivitteer uyarathil ennai vaitheer
Pillaiyaai maatrivitteer nirandharamaai
Thoosiyai thattivitteer saambalai poakkivitteer
Singaaram thandhuvitteer nirandharamaai

PowerPoint Presentation Slides for the song Hallelujah Thuthi Ummakae – அல்லேலூயா துதி உமக்கே

by clicking the fullscreen button in the Top left