அல்லேலூயா துதி மகிமை என்றும்

அல்லேலூயா துதி மகிமை – என்றும்
இயேசுவுக்கு செலுத்திடுவோம்

ஆ அல்லேலூயா அல்லேலூயா

சிலுவையை சுமப்பாயா
உலகத்தை வெறுப்பாயா
உலகத்தை வெறுத்து இயேசுவின்
பின்னே ஓடியே வருவாயா

மோட்சத்தை அடைந்திடவே
பாடுகள் படவேண்டும்
பாடுகள் மத்தியில் பரமன்
இயேசுவில் நிலைத்தே நிற்க வேண்டும்

ஜெபத்திலே தரித்திருந்து
அவர் சித்தம் நிறைவேற்று
முடிவு பரியந்தம் அவரில் நிலை நிற்க
பெலனைப் பெற்றுக்கொள்ளு

சென்றவர் வந்திடுவார்
அழைத்தே சென்றிடுவார்
அவருடன் செல்ல ஆயத்தமாவோம்
அவருடன் வாழ்ந்திடவே

கண்ணீர் துடைத்திடுவார்
கவலைகள் போக்கிடுவார்
கரங்களை நீட்டியே கருணையோடு
கர்த்தரே காத்திடுவார்

Hallelujah thuthi magimai Lyrics in English

allaelooyaa thuthi makimai – entum
Yesuvukku seluththiduvom

aa allaelooyaa allaelooyaa

siluvaiyai sumappaayaa
ulakaththai veruppaayaa
ulakaththai veruththu Yesuvin
pinnae otiyae varuvaayaa

motchaththai atainthidavae
paadukal padavaenndum
paadukal maththiyil paraman
Yesuvil nilaiththae nirka vaenndum

jepaththilae thariththirunthu
avar siththam niraivaettu
mutivu pariyantham avaril nilai nirka
pelanaip pettukkollu

sentavar vanthiduvaar
alaiththae sentiduvaar
avarudan sella aayaththamaavom
avarudan vaalnthidavae

kannnneer thutaiththiduvaar
kavalaikal pokkiduvaar
karangalai neettiyae karunnaiyodu
karththarae kaaththiduvaar

PowerPoint Presentation Slides for the song Hallelujah thuthi magimai

by clicking the fullscreen button in the Top left