Yovan 3 : 16 – யோவான் 3 : 16

Yovan 3 : 16
யோவான் 3:16 தேவனின் அன்பை சொல்லுது
உனக்காய் எனக்காய் பூமியிலே இயேசு வந்தார்

1யோவான் 3:16 இயேசுவின் அன்பை சொல்லுது
உனக்காய் எனக்காய் சிலுவையிலே இயேசு மரித்தார்

லா லா லல்லல்லா…

Song Theme : நேசிக்கிறவரை வந்து பாருங்கள்

Yovan 3 : 16 – யோவான் 3 : 16 Lyrics in English

Yovan 3 : 16
yovaan 3:16 thaevanin anpai solluthu
unakkaay enakkaay poomiyilae Yesu vanthaar

1yovaan 3:16 Yesuvin anpai solluthu
unakkaay enakkaay siluvaiyilae Yesu mariththaar

laa laa lallallaa…

Song Theme : naesikkiravarai vanthu paarungal

PowerPoint Presentation Slides for the song Yovan 3 : 16 – யோவான் 3 : 16

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites