தமிழ்

Sathurvin Kootaiyaiyai Thagartholiya - சத்துருவின் கோட்டையை தகர்த்தெரிய

சத்துருவின் கோட்டையை தகர்த்தெரிய
யூதா முதலில் செல்லட்டுமே
நம் தேசத்தின் நுகத்தை உடைத்தெரிய
துதிக்கும் வீரர்கள் எழும்பட்டுமே

யூதாவின் செங்கோல்
துதியின் ஆளுகை
நம் தேவனின் ராஜ்யம்
என்றும் துதியின் ராஜ்யம்

யூதாவே நீ எழுந்து துதி
தேவ சமூகம் உன்னோடுதான்
துதிப்பதற்கே நீ அழைக்கப்பட்டாய்
துதி அபிஷேகம் உன்னோடு தான்

யூதாவே நீ சகோதரரால் புகழப்படுவாய் என்றும்
உன் கரமும் சத்துருவின் பிடரியின் மேல் இருக்கும்

சமாதானத்தின் தேவனவர்
உன்னை விட்டு நீங்கமாட்டார்
ஜாதிகளும் ஜனங்களுமே
உன்னிடத்தில் சேர்த்திடுவார்

Sathurvin Kootaiyaiyai Thagartholiya Lyrics in English

saththuruvin kottaைyai thakarththeriya
yoothaa muthalil sellattumae
nam thaesaththin nukaththai utaiththeriya
thuthikkum veerarkal elumpattumae

yoothaavin sengaோl
thuthiyin aalukai
nam thaevanin raajyam
entum thuthiyin raajyam

yoothaavae nee elunthu thuthi
thaeva samookam unnoduthaan
thuthippatharkae nee alaikkappattay
thuthi apishaekam unnodu thaan

yoothaavae nee sakothararaal pukalappaduvaay entum
un karamum saththuruvin pidariyin mael irukkum

samaathaanaththin thaevanavar
unnai vittu neengamaattar
jaathikalum janangalumae
unnidaththil serththiduvaar

PowerPoint Presentation Slides for the song Sathurvin Kootaiyaiyai Thagartholiya

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites