Ragasiyamaai – ரகசியமாய் ஒரு

Ragasiyamaai D min – T111 – 6/8

ரகசியமாய் ஒரு வருகை
அனைவரும் காணும் ஒரு வருகை
இரண்டுக்கும் நடுவே உபத்திரவம்
அதன் நடுவில் மகா உபத்திரவம்
சபையை தமக்கென எடுத்துக்கொள்ளவே
வருகிறார் இரகசியமாய்

சபையை தம்மோடு அழைத்து வருகிறார்
வெளியரங்கமாய்
நடுவிலே ஏழு வருடம் கடந்து போகுதே
அதில் மிகுதியாய் பாடுகள் புவியில்
தோன்றுதே

நொடிப்பொழுதினிலே வேறொரு ரூபமாய்
மாறிடுவோம் இரகசியமாய்
ஏழு வருடங்கள் கழித்து திரும்புவோம்
வெளியரங்கமாய்
கர்த்தருக்குள் மரித்துப்போனால் நல்லொரு
சாதனைதான்- இந்த
இரட்சிப்பை நீ அசட்டைசெய்தால் நரக
வேதனைதான்

ஆரவாரத்தோடும் தூதன் சத்தத்தோடும்
எக்காளதொனியோடும் இறங்கி வருகிறார்
யாரும் அறியா நேரம் இவைகள் நடந்தேறும்
காத்திருந்தால் உன்னை அழைத்துச் செல்லுவார்
இது ரகசிய வருகை
ஒரு அதிசய வருகை

தீர்க்கதரிசி சொன்ன இறுதி ஏழு வருடம்
அந்திகிறிஸ்து தன்னை உயர்த்திக் கொள்கிறான்
மூன்றரை ஆண்டு காலம் முடிந்த பின்னே அவனும்
பாழாக்கும் அருவருப்பை உயர்த்தி வைக்கிறான்
அதை கண்கள் யாவும் காணும்
அது முடிவு நெருங்கும் காலம்

இயேசுவே ரட்சகர் என்பதை நம்பி நீ
மன்றாடி மன்னிப்பை பெற்றுக்கொள் இன்றே நீ
குற்றங்கள் ஒப்புக்கொள் வாழ்க்கையை மாற்றிக்கொள்
வேறொன்றும் வேண்டாமே வேண்டுதல் கேட்பாரே

இன்றைக்கே வந்தாலும் ஆச்சரியம் இல்லையே
ஆயத்தமாக நீ நின்றாலே தப்பித்தாய்
சட்டென்று செல்லுவாய் கர்த்தரை சந்திப்பாய்
மேகத்தில் உன்னைப்போல் நம்பினோர்
நிற்பாரே

இயேசுவை நம்பாமல் இரட்சிப்பு இல்லாமல்
மோட்சத்தை எண்ணாதே மோசமாய் போகாதே
யாக்கோபின் கஷ்டத்தை சந்திக்க நாடாதே
சாத்தானின் முத்திரை பெற்றுத்தான் மாளாதே
நித்திய அக்கினி உனக்கு வேண்டாமே
சத்திய வேதத்தின் வார்த்தையை நம்பியே வா

பரலோகம் ஒருபுறத்தில்
பாடுகள் புவியில் மறுபுறத்தில்
விழிப்புடன் இருந்தால் நீ பிழைத்திடுவாய்
வரப்போகும் ஆக்கினைக்கு தப்பித்துக்கொள்வாய்

Ragasiyamaai oru varugai
Anaivarum kaanum oru varugai
Irandukkum naduvae ubathiravam
Adhan naduvil magaa ubathiravam
Sabayai thamakkena eduthukollava
Varugiraar ragasiyamaai

Sabaiyai thammodu azhaithu varugiraar
Veliarangamaai
Naduvilay yezhu varudam kadandhu poguthae
Adhil migudhiyaai paadugal puviyil thoendrudhae

Nodippozhudhinilay veroru roobamaai
Maariduvom ragasiyamaai
Yezhu varudangal kazhithu thirumbuvom
Veliarangamaai
Kartharukkul marithu ponaal nalloru saadhanai dhaan
Indha ratchippai nee asattai seidhaal naraga vedhanaidhaan

Aaravaarathodum thoodhan saththathodum
ekkaala dhoniyodum irangi varugiraar
yaarum ariyaa nayram ivaigal nadandherum
kaathirundhaal unnai azhaithuchelluvaar
idhu ragasiya varugai
oru adhisaya varugai

theerkadharisi sonna irudhi yezhu varudam
andhi kristhu thannai uyarthikolkiraan
moondrarai aandu kaalam mudindha pinnay avanum
paazhaakkum aruvaruppai uyarthi vaikkiraan
adhai kangal yaavum kaanum
adhu mudivu nerungum kaalam

yesuvae ratchagar enbadhai nambi nee
mandraadi mannippai petrukkol indray nee
kutrangal oppukkol vaazhkaiyai maatrikkol
verondrum vendaamae vaendudhal kaetpaaray

indraikkae vandhaalum aacharyam illaiyae
aayathamaaga nee nindraalay thappiththaai
sattendru selluvaai kartharai sandhippaai
megathil unnaipol nambinor nirpaaray

yesuvai nambaamal ratchippu illaamal
motchathai ennaadhae mosamaai pogaadhae
yaakobin kashtathai sandhikka naadaathae saathaanin
muthirai petruthaan maalaadhae
nithiya akkini unakku vaendaamae sathiya vedhathin
vaarthaiyai nambiyae vaa

paralogam oru purathil
paadugal puviyil marupurathil
vizhippudan irundhaal nee pizhaithiduvaai
varappogum aakinaikku thappiththukkolvaai

Ragasiyamaai – ரகசியமாய் ஒரு Lyrics in English

Ragasiyamaai D min - T111 - 6/8

rakasiyamaay oru varukai
anaivarum kaanum oru varukai
iranndukkum naduvae upaththiravam
athan naduvil makaa upaththiravam
sapaiyai thamakkena eduththukkollavae
varukiraar irakasiyamaay

sapaiyai thammodu alaiththu varukiraar
veliyarangamaay
naduvilae aelu varudam kadanthu pokuthae
athil mikuthiyaay paadukal puviyil
thontuthae

notippoluthinilae vaeroru roopamaay
maariduvom irakasiyamaay
aelu varudangal kaliththu thirumpuvom
veliyarangamaay
karththarukkul mariththupponaal nalloru
saathanaithaan- intha
iratchippai nee asattaைseythaal naraka
vaethanaithaan

aaravaaraththodum thoothan saththaththodum
ekkaalathoniyodum irangi varukiraar
yaarum ariyaa naeram ivaikal nadanthaerum
kaaththirunthaal unnai alaiththuch selluvaar
ithu rakasiya varukai
oru athisaya varukai

theerkkatharisi sonna iruthi aelu varudam
anthikiristhu thannai uyarththik kolkiraan
moontarai aanndu kaalam mutintha pinnae avanum
paalaakkum aruvaruppai uyarththi vaikkiraan
athai kannkal yaavum kaanum
athu mutivu nerungum kaalam

Yesuvae ratchakar enpathai nampi nee
mantati mannippai pettukkol inte nee
kuttangal oppukkol vaalkkaiyai maattikkol
vaerontum vaenndaamae vaennduthal kaetpaarae

intaikkae vanthaalum aachchariyam illaiyae
aayaththamaaka nee nintalae thappiththaay
sattentu selluvaay karththarai santhippaay
maekaththil unnaippol nampinor
nirpaarae

Yesuvai nampaamal iratchippu illaamal
motchaththai ennnnaathae mosamaay pokaathae
yaakkopin kashdaththai santhikka naadaathae
saaththaanin muththirai pettuththaan maalaathae
niththiya akkini unakku vaenndaamae
saththiya vaethaththin vaarththaiyai nampiyae vaa

paralokam orupuraththil
paadukal puviyil marupuraththil
vilippudan irunthaal nee pilaiththiduvaay
varappokum aakkinaikku thappiththukkolvaay

Ragasiyamaai oru varugai
Anaivarum kaanum oru varugai
Irandukkum naduvae ubathiravam
Adhan naduvil magaa ubathiravam
Sabayai thamakkena eduthukollava
Varugiraar ragasiyamaai

Sabaiyai thammodu azhaithu varugiraar
Veliarangamaai
Naduvilay yezhu varudam kadandhu poguthae
Adhil migudhiyaai paadugal puviyil thoendrudhae

Nodippozhudhinilay veroru roobamaai
Maariduvom ragasiyamaai
Yezhu varudangal kazhithu thirumbuvom
Veliarangamaai
Kartharukkul marithu ponaal nalloru saadhanai dhaan
Indha ratchippai nee asattai seidhaal naraga vedhanaidhaan

Aaravaarathodum thoodhan saththathodum
ekkaala dhoniyodum irangi varugiraar
yaarum ariyaa nayram ivaigal nadandherum
kaathirundhaal unnai azhaithuchelluvaar
idhu ragasiya varugai
oru adhisaya varugai

theerkadharisi sonna irudhi yezhu varudam
andhi kristhu thannai uyarthikolkiraan
moondrarai aandu kaalam mudindha pinnay avanum
paazhaakkum aruvaruppai uyarthi vaikkiraan
adhai kangal yaavum kaanum
adhu mudivu nerungum kaalam

yesuvae ratchagar enbadhai nambi nee
mandraadi mannippai petrukkol indray nee
kutrangal oppukkol vaazhkaiyai maatrikkol
verondrum vendaamae vaendudhal kaetpaaray

indraikkae vandhaalum aacharyam illaiyae
aayathamaaga nee nindraalay thappiththaai
sattendru selluvaai kartharai sandhippaai
megathil unnaipol nambinor nirpaaray

yesuvai nambaamal ratchippu illaamal
motchathai ennaadhae mosamaai pogaadhae
yaakobin kashtathai sandhikka naadaathae saathaanin
muthirai petruthaan maalaadhae
nithiya akkini unakku vaendaamae sathiya vedhathin
vaarthaiyai nambiyae vaa

paralogam oru purathil
paadugal puviyil marupurathil
vizhippudan irundhaal nee pizhaithiduvaai
varappogum aakinaikku thappiththukkolvaai

PowerPoint Presentation Slides for the song Ragasiyamaai – ரகசியமாய் ஒரு

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites