Nadipinchu Naanaava (telugu Song)

நடிபிஞ்சு நானாவா
நடிசந்த்ர முன தேவா
நவ ஜீவன மார்கமுனா
நா ஜன்ம தரியிம்பா
நடிபிஞ்சு நானாவா

நா ஜீவித தீரமுனா
நா அபஜெய  பாரமுனா
நலிகின நா இருதயமுனு
நடிபிஞ்சு லோதுனகு
நா ஆத்மா விரபூயா
நா தீக் ஷ பலியிம்பா
நா நாவலோ காலிடுமு
நா சேவ ஜெய்கொனமு
நடிபிஞ்சு நானாவா

ராத்ரந்தரயு ஷ்ரமபடினா
ரா லேது பிரபு ஜெயமு
ரஹா தாருலு வெதகினனு
ராதாயினு பிரதிபலமு
ரக்சிஞ்சு நீ சிலுவா
ரமனீய லோதுலலோ
ரத நாலலு வெதகுடலோ
ராஜிலு நா படவா
நடிபிஞ்சு நானாவா

 

Nadipinchu Naanaava (telugu Song) Lyrics in English

natipinju naanaavaa
natisanthra muna thaevaa
nava jeevana maarkamunaa
naa janma thariyimpaa
natipinju naanaavaa

naa jeevitha theeramunaa
naa apajeya  paaramunaa
nalikina naa iruthayamunu
natipinju lothunaku
naa aathmaa virapooyaa
naa theek sha paliyimpaa
naa naavalo kaalidumu
naa seva jeykonamu
natipinju naanaavaa

raathrantharayu shramapatinaa
raa laethu pirapu jeyamu
rahaa thaarulu vethakinanu
raathaayinu pirathipalamu
raksinju nee siluvaa
ramaneeya lothulalo
ratha naalalu vethakudalo
raajilu naa padavaa
natipinju naanaavaa

 

PowerPoint Presentation Slides for the song Nadipinchu Naanaava (telugu Song)

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites